استعدادیابی ورزشی

استعداد یابی (از سطوح ابتدایی تا نخبه شدن)

در عصر حاضر شناسایی استعداد و پرورش آن مقوله های بسیار مهمی هستند که دستیابی به قله های افتخارات ورزشی را تسریع می کنند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها، مربیان و معلمان تربیت‌بدنی از روش‌های استعدادیابی در ورزش آگاهی کافی ندارند و همین موضوع موجب اتلاف وقت و هزینه ها و همینطور تأخیر در پرورش ورزشکاران زبده در کشور و استعداد پروری خواهد شد، زیرا پیشرفت از سطوح ابتدایی تا نخبه‌شدن مستلزم سپری شدن زمان زیاد و مواجهه با چالش های مختلف است و همین موضوع ضرورت توجه دقیق و اصولی به مقوله شناسایی استعداد و پرورش آن را بازگو می نماید.

در این راستا، ضروری است کودکان و نوجوانان مستعد به شرکت در رشته‌های مورد علاقه و مناسب تشویق شوند و با استفاده از برخی آزمون‌ها و معیارهای استاندارد ارزیابی شوند.

سپس با استفاده از رویکردهای نوین تمرینی و غیرتمرینی از قبیل تمرینات زمان‌بندی شده، مسابقات منظم، امکانات و ایجاد انگیزش زمینه های توسعه و پرورش استعدادها فراهم شود. مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین با استفاده از ظرفیت مرکز ارزیابی تندرستی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران آماده ارائه خدمات مناسب به خانواده ها می باشد.