توانبخشی ورزشی بعد از اعتیاد

توانبخشی ورزشی در معتادان به مواد مخدر (Sports rehabilitation in drug addicts)

اعتیاد به مواد مخدر، جنبه‌های مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روشهای مختلفی از قبیل بستری شدن در بیمارستان، تزریق سرم‌های داخل وریدی و جلسات مشاوره گروهی برای ترک اعتیاد و پیشگیری از ولع مجدد به مواد مخدر در جامعه در مراکز ترک اعتیاد بکار گرفته می شود. با این وجود، ریکاوری بعد از اعتیاد و بویژه پیشگیری ثانویه به ولع مجدد به اعتیاد با روش طبیعی تر و مطمئن تر از قبیل انجام تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی نیز می تواند انجام شود.

 ورزش و فعالیت بدنی منظم مزایای بلندمدت متعددی برای سلامت روانی و جسمی معتادان تحت بهبودی را به دنبال دارد. شواهد نشان می دهد شرکت در یک برنامه مبتنی بر ورزش، مدت زمان پرهیز را افزایش می دهد، سلامت جسمی و استقامت کلی را بهبود می بخشد و بی ثباتی عاطفی را کاهش می دهد، زیرا به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند. همچنین این موضوع مشخص شد که ورزش و فعالیت بدنی با کمک به فرد معتاد برای افزایش اعتماد به نفس و ایجاد تصویری بهتر از خود، احساس موفقیت و رضایت را ایجاد می کند. بعلاوه، ورزش و فعالیت بدنی می‌تواند به معتادان در حال بهبودی فرصتی برای دستیابی به یک وضعیت روانی خوشایند بدون نیاز به استفاده از مواد مخدر بدهد و در نتیجه در نهایت یک تغییر سبک زندگی مثبت و سالم را آغاز کند که با سوء مصرف مواد ناسازگار است. به همین طریق، انجام منظم تمرین هوازی از طریق افزایش ترشح مواد شیمیایی خاصی موسوم به دوپامین در مغز موجب شادی و سرخوشی فرد می شود، این درحالی است که اجرای تمرین مقاومتی موجب افزایش حس قدرت جهت غلبه بر مشکل خواهد شد. متخصصان ما در مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین قادرند تجارب ارزشمند را جهت ریکاوری معتادان به مواد مخدر و غلبه بر ولع مجدد به مواد مخدر ارائه دهند.

برای دریافت برنامه تمرینی دکمه پایین را فشار دهید.