تمرینات دوران بارداری

عدم توجه به موضوع بسیار مهم بازگشت به وضعیت اولیه بعد از دوران بارداری
یکی از چالش های جدی سلامت زنان در طی دهه های اخیر به شمار می رود، به گونه ای متاسفانه در جامعه شاهد ترکیب بدن نامناسب در برخی از زنان هستیم که بعد فقط یک زایمان، از شرایط آرمانی بسیار دور شده اند. باید توجه داشت که به غیر از تغییرات بارز در دستگاههای قلبی عروقی و عصبی، دستگاه مفصلی نیز دستخوش تغییرات قابل توجه می شود که منشای آن به رهایش مواد هورمون گونه موسوم به ریلکسین (Relaxin) در ماههای هفتم بارداری بر می گردد که موجب شل شدگی رباطها در مفاصل مختلف اساسا برای تسهیل فرایندهای زایمانی بسیار سودمند است، اما عدم تدارک برنامه های تمرینی تخصصی در بعد از دوران بارداری و تداوم وضعیت شلی مفاصل موجب بروز دردهای عضلانی مفصلی و وقوع تغییر شکل های غیرطبیعی (دفورمیتی های) مفاصل لگن و اندام تحتانی در زنان خواهد شد و متاسفانه بی توجهی به این موضوع مهم منشای بسیاری از مشکلات زانو و کمر بویژه در زنانی است که پس از زایمان به انجام تمرینات اصلاحی و درمانی با هدف دستیابی ترکیب بدنی پیش از بارداری نمی پردازند. این وضعیت در خصوص هر دو گروه زنان با زایمان طبیعی و سزارین صادق است. مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین برای خانم هایی که تصمیم به بارداری دارند، خانم های باردار و همینطور ریکاوری سیستم عضلانی مفصلی بعد زایمان برنامه های ورزشی تخصصی دارد.

برای دریافت برنامه تمرینی دکمه پایین را فشار دهید.