تمرینات فانکشنال (Functional)

تمرینات فانکشنال (عملکردی) اصطلاحی است که برای توصیف تمرین‌هایی استفاده می‌شود که در آن عضلات به صورت هماهنگ با یکدیگر کار می کنند تا فرد بتواند فعالیت‌های زندگی روزمره را به راحتی انجام دهد. در این تمرینات عضلات کل بدن (دستها و پاها) به صورت همزمان و هماهنگ با یکدیگر وارد عمل می شوند تا افزایش پایداری و قدرت ثبات بخش مرکزی (CORE) بدن را برای فرد فراهم کند. با شبیه سازی حرکات زندگی روزمره از طریق اجرای تمریناتی عملکردی از قبیل چمباتمه زدن، رسیدن به یا حتی حمل یک جسم سنگین، می توان به افزایش کیفیت زندگی و کاهش خطر آسیب فرد کمک نمود. تمرینات قدرتی سنتی بدنسازی - که اغلب فقط بر یک گروه عضلانی تمرکز می کند - مزایای زیادی در حوزه تناسب اندام عملکردی در فعالیتهای زندگی روزمره به همراه ندارد. به عنوان مثال، حرکت جلو بازو فقط عضله دوسر بازو را هدف قرار می دهد، اما تمرین جلو بازو به همراه یک حرکت ترکیبی لانژ معکوس، کل بدن را یکپارچه می کند و تعادل شما را آزمایش می کند. بسته به اهداف شما، هر تمرینی پتانسیل این را دارد که به نوعی کاربردی باشد، اما حرکات چند ماهیچه ای و چند مفصلی بیشترین تاثیر را برای شما ایجاد می کند. اگر به دنبال فیتنس کل بدن جهت اجرای عملکردی مناسب در زندگی هستید، مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین اکیدا پیشنهاد دارد که اینگونه تمرینات را در برنامه های تمرینی خود بگنجانید

برای دریافت برنامه تمرینی دکمه پایین را فشار دهید.