تمرینات کراس فیت Crossfit

تمرینات کراس فیت حرکات عملکردی متنوع و پیوسته اجرا شده با شدت بالا محسوب می شوند . به عبارت دیگر، کراس فیت مجموعه ای از چندین فعالیت عملکردی تناسب اندام است که به سرعت، برای مدت زمان معین و در یک ساختار از پیش تعیین شده انجام می شود. این تمرینات اغلب برای افراد با آمادگی بدنی بالاتر کاربرد دارد. حرکاتی از قبیل بالا رفتن، دراز و نشست، و همچنین حرکات با هالتر، دمبل، کتل بل، طناب پرش، میله های کشش، حلقه و توپ پزشکی، نمونه هایی از تمرینات کاربردی هستند که منعکس کننده حرکات واقعی زندگی روزمره هستند و به طور کلی به تجهیزات کمی نیاز دارند یا اصلا نیاز ندارند. برای کشش، از هالتر، دمبل، پارو و کتل بل استفاده می شود. همه چیز قابل جابجایی است و ممکن است برای پشتیبانی از حرکات مختلف تنظیم شود. فشار، طناب پرش، کشش، آهسته دویدن و سایر تمرینات وزن بدن تنها چند نمونه از بهترین تمرینات کراس فیت هستند. تمرینات کراس فیت ضمن زیبایی اندام، موجب تقویت عضلات نیز شده و موجب بهبود کارایی در انجام کارهای روزمره و همچنین موفقیت در مسابقات سخت در ورزشکاران زبده می شود. بر خلاف روشهای تمرینی هوازی سنتی، اجرای تمرینات متوالی با شدت بالا در این روش تمرینی، موجب کاهش بیشتر چربی و از اینرو دستیابی به ترکیب بدنی بهتر خواهد شد. تمرینات شدید کراس فیت بدون در نظر گرفتن توده اولیه بدن، جنسیت یا سطح تناسب اندام، موجب مصرف بیشتر کالری می شود. بعلاوه، در ی دوره تمرین، ضربان قلب فرد همواره بالا می ماند و این وضعیت موجب افزایش قدرت پایداری قلب می شود و در نتیجه قلب سالمی به فرد هدیه می شود. کراس فیت بسیار فراتر از یک برنامه تمرینی است. به عنوان یک روش زندگی در نظر گرفته می شود. این متد تمرینی، ضمن افزایش قدرت، موجب افزایش استقامت، انعطاف بدنی و همینطور توده استخوانی مقاومت در برابر بیماریهای مزمن نیز می شود. حس رقابت گروهی و با هم بودن را بهبود می بخشد و این انگیزه افراد را برای شرکت در مسابقات و برنامه های مختلف افزایش می دهد.

برای دریافت برنامه تمرینی دکمه پایین را فشار دهید.