تمرینات EMS

برای رفع مشکلات فوق، در طی دهه اخیر فناوری تحریک الکتریکی عضله (EMS) معروف به ایکس بادی در سطوح ملی و بین المللی گسترش یافته است. از مزایای تایید شده این فناوری افزایش چربی سوزی و کاهش سایز از طریق برنامه کاردیو و همینطور افزایش توده عضلانی در اقشار مختلف (زنان و مردان جوان، بزرگسال و سالمند) از طریق برنامه هایپر می باشد، به گونه ای افراد اغلب در کوتاه ترین زمان به ترکیب بدنی مناسب خواهند رسید. توصیه می شود برای دستیابی به اهداف مذکور از این فناوری در مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین بهره مند گردید. فقط 2 تا 3 جلسه تمرینی 20 دقیقه ای در هفته برای رسیدن به فرم ایده آل اندام کافی بنظر می رسد.

برای دریافت برنامه تمرینی دکمه پایین را فشار دهید.