حرکات اصلاحی

تمرینات اصلاحی ویژه مشاغل خاص

ماهیت بسیاری از مشاغل در جامعه از قبیل کارکنان بانک ها، راننده ها در مسیرهای طولانی، دندانپزشکان و یا آرایشگرها به گونه ای است افراد مجبورند ساعات طولانی را در حالت نشسته و یا ایستاده فعالیت نمایند. تداوم این وضعیت بویژه در افرادی که دهه سوم سنوات کاری را می گذرانند، با بروز مشکلات جدی در مفاصل مختلف بویژه مفاصل ستون مهره ای همراه است. چنانچه مشکلات ناشی از کاهش توده و کارکرد عضلانی ناشی از افزایش سن (موسوم به سارکوپنی) با مشکلات مرتبط با شغل افراد همراه شوند، موجب کاهش جدی کارایی فرد در شغل مربوطه و همینطور کاهش کیفیت خواب و کیفیت زندگی خواهد شد. ساماندهی اینگونه مشکلات جزو ماموریت های اساسی مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین می باشد.

برای دریافت برنامه تمرینی دکمه پایین را فشار دهید.

حرکات اصلاحی به سه دسته زیر تقسیم می شوند

برای دریافت برنامه حرکات اصلاحی گزینه پایین را فشار دهید.