هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

دکتر ولی اله دبیدی روشن

  1. دکتر ولی اله دبیدی روشن (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و استاد تمام دانشگاه مازندران)

اهم فعالیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی

پژوهشگر نمونه دانشگاههای کشور در سال 91، پژوهشگر نمونه دانشگاههای استان (5 دوره)،

نویسنده 25 عنوان کتب تخصصی، انتشار بیش از 700 عنوان مقاله در مجلات و کنگره های

معتبر ملی و بین المللی، عضو هیات ممیزه دانشگاه، معاون دانشجویی دانشگاه مازندران

(دو دوره)، رییس دانشکده علوم ورزشی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه، عضو کمیته علوم

ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 لینک سوابق علمی/ پژوهشی و اجرایی

رزیتا فتحی

  1. رزیتا فتحی (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و استاد تمام دانشگاه مازندران)

اهم فعالیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی

پژوهشگر نمونه دانشگاه، نویسنده 10 عنوان کتب تخصصی، انتشار بیش از ؟؟؟؟؟؟

عنوان مقاله در مجلات و کنگره های معتبر ملی و بین المللی، عضو هیات ممیزه دانشگاه،

رییس دانشکده علوم ورزشی، معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی.

 لینک سوابق علمی/ پژوهشی و اجرایی

مهدی پوراصغر عربی

  1. مهدی پوراصغر عربی (عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

نویسنده 10 عنوان کتاب تخصصی، انتشار مقالات متعدد در مجلات معتبر، ارائه سخنرانی

در کنفرانس های ملی و بین المللی،مدیر آموزش و جانشین معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

ساری، رییس دانشکده پزشکی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر مرکز توسعه آموزش دانشگاه،

رییس بیمارستان امام خمینی فریدونکنار، رییس مرکز روان پزشکی و سوختگی بیمارستان زارع ساری

 لینک سوابق علمی/ پژوهشی و اجرایی