درباره مربیان و متخصصین کاسپین

دکتر نادر رهنما 

استاد تمام دانشگاه اصفهان دانشمند برتر آسیا در طب ورزشی دو درصد دانشمندان برتر دنیا پژوهشگر نمونه دانشگاههای کشور انتشار بیش از ۳۵۰ مقاله

دکتر ولی اله دبیدی روشن

عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و استاد تمام دانشگاه مازندران

دکتر مهدی پوراصغر عربی 

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پژوهشکده اعتیاد

دکتر رزیتا فتحی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و استاد تمام دانشگاه مازندران بیش از ۲۰۰ مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی و کنفرانسهای بین المللی و داخلی

دکتر سید اسماعیل حسینی نژاد

عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و استادیار دانشگاه مازندران

دکتر مژگان معمارمقدم

عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و استاد تمام دانشگاه مازندران

دکتر مرضیه ثاقب جو

عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه بیرجند

دکتر زهرا جهانیان

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتری تخصصی علوم ورزشی و کارشناس مامایی

مهدی نیک سرشت

نفیسه نصرالهی

معصومه فلاح

طلا جولازاده

نیلوفر کریمی

ریحانه دلبری

سید اسماعیل حسینی نژاد

مسعود خدایاری

وحید شیرین بیان

حسین روحی